EP.19 S&P500再展開升浪?


2007年金融海嘯 s&p 500於二零零九年三月初見底,由66 5.75升至2010年4月底121 6.75見到第一個頂,然後出現咗兩個多月嘅整理 低點見100 2.75剛好回調升副的38.2%,然後再展開升浪。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。