EP.17 瑞聲科技值得關注


瑞聲科技今日錯咗9月28日的低位,現在才是值得關注這隻股票的時候,現在嘅情況比較似4月底,現在嘅形態已經是一個底背馳,RSI 升穿下降軌便係入貨時機。

***未持有上述股份財務權益。

***以上內容只作參考,並不構成任何投資建議。